Rangschikking Oost-Vlaamse Gazellen (categorie kleine bedrijven) - Bedrijven - Trends

2022-05-21 19:47:54 By : Mr. HUANG YONG

Hieronder vind je de rangschikking van de oost-Vlaamse Gazellen, categorie kleine bedrijven. We leggen ook uit hoe de rangschikking werd samengesteld.

Welke bedrijven komen in onze lijst? Het antwoord is simpel: bedrijven die snel groeien. De lijst van de Trends Gazellen is niets anders dan de rangschikking van de snelste groeiers. De allersnelste groeier staat op nummer 1, gevolgd door de tweede snelste groeier, enzovoort.

De groei bekijken we over vijf jaar. Voor deze editie van de Trends Gazellen vergelijken we 2020 met 2016. Concreet berekenen we de groei van drie variabelen: de toegevoegde waarde, het personeelsbestand en de cashflow, zowel in absolute als procentuele termen. Dat geeft zes deelrangschikkingen. De plaatsen op elk van die deelrangschikkingen tellen we op, wat de eindscore oplevert. Deze eindscore bepaalt de plaats in de eindrangschikking. Puur hypothetisch heeft een bedrijf dat alle zes deelrangschikkingen aanvoert, eindscore 6, en staat bovenaan de eindrangschikking. Merk op: hoe groter de eindscore, hoe lager in de eindrangschikking.

Er gelden wel minimumvoorwaarden. Het bedrijf moet minstens vijf jaar oud zijn. Op de loonlijst van 2020 moeten minimum tien werknemers gestaan hebben. De toegevoegde waarde in 2020 bepaalt het onderscheid tussen een groot, middelgroot en klein bedrijf. De groten haalden een toegevoegde waarde van meer dan 5 miljoen euro, de middelgroten bleven tussen 1 en 5 miljoen euro, en de kleinen haalden een toegevoegde waarde van minder dan 1 miljoen euro.

De 100 snelste groeiers bij de grote bedrijven mogen zich Grote Gazelle noemen. De 100 snelste groeiers bij de middelgrote bedrijven worden de Middelgrote Gazellen. De 50 snelste groeiers bij de kleine bedrijven zijn de Kleine Gazellen.

De Gazelle die in haar categorie de lijst aanvoert, wordt winnaar of 'Ambassadeur', maar vaak ook niet. Want er gelden bijkomende criteria. Zo moet een winnaar operationeel onafhankelijk zijn en een dochter van een buitenlandse onderneming komt ook niet in aanmerking.

Trends Partner Content biedt be­drij­ven, or­ga­ni­sa­ties en over­he­den de toe­gang tot het net­werk van Trends. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

War for talent? Zo wordt u een winnaar

Ontvang elke middag een update van het belangrijkste economische nieuws in uw mailbox!

© 2022 Roularta Media Group Alle rechten voorbehouden.